Follow us
होम > उत्पाद > विलायक
डायथिलीन ग्लाइकॉल मोनो बथिल ईथर (ग्लाइकॉल ईथर डीईबी) सीएएस नंबर 112-34-5

डायथिलीन ग्लाइकॉल मोनो बथिल ईथर (ग्लाइकॉल ईथर डीईबी) सीएएस नंबर 112-34-5

डायथिलीन ग्लाइकॉल मोनो ब्युटि ईथर (डीईबी)