Follow us
होम > उत्पाद > विलायक
सी -12, 2,2,4-त्रिमेथिल -13-पेंटेनिडेल मोनोइसोब्युट्रेट सीएएस नं: 25265-77-4

सी -12, 2,2,4-त्रिमेथिल -13-पेंटेनिडेल मोनोइसोब्युट्रेट सीएएस नं: 25265-77-4

रंगहीन, पारदर्शी तेल द्रव्य, बी। पी। 255 सी, फ्रीजिंग पॉइंट -50 सी, अपवर्तनांक सूचकांक 1.4423 (20 सी)।